Wykonujemy następujące usługi geodezyjne:
Podział nieruchomości
Wznowienie i stabilizacja znaków granicznych (granic działki)
Mapy do celów projektowych
Tycznie budynków i innych obiektów na gruncie
Inwentaryzacja geodezyjna budynku oraz przyłączy
Tyczenie projektowanych przyłączy
Geodezyjna obsługa inwestycji
Zapraszamy do stałej współpracy firmy i biura projektowe!Skontaktuj się z nami
Copyright © BeskidGEO 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.